Gå til hovedindholdet
Deltag i debatten
colorized banner
Deltag i debatten om EU og dets politikker

Deltag aktivt i udformningen af europæiske politikker, og del dine synspunkter med os. Se nedenfor, hvordan du kan bidrage til tankerne om vores politikker og den måde, vi arbejder på.

Fortæl os, hvad der er vigtigt for dig!

Deltag i debatten, og samarbejd med andre borgere om spørgsmål, der berører os alle.

Fokus på: EU-platformen for børns deltagelse i demokratiet

Læs også

  • Offentlige høringer og feedback (tidligere kaldet "Deltag i debatten") er en fælles portal, hvor borgere og interessenter kan give deres mening til kende om Kommissionens initiativer og bidrage til beslutningsprocessen. Kommissionen har forpligtet sig til at høre borgernes og interessenternes synspunkter om EU's love og politikker, både under udarbejdelsen og gennemførelsen. Den offentlige høring om integrerede systemer for beskyttelse af børn eller feedbacken om EU's regler om ofres rettigheder er eksempler på sådanne bidrag til beslutningsprocessen.

  • Ved hjælp af det europæiske borgerinitiativ kan EU-borgerne opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå lovgivning om emner inden for sit kompetenceområde. Et borgerinitiativ skal indsamle mindst en million gyldige underskrifter. Siden indførelsen i 2012 er der blevet iværksat over 100 borgerinitiativer, og omkring 18 millioner EU-borgere har støttet et initiativ. Vellykkede borgerinitiativer har haft indflydelse på Kommissionens lovgivningsforslag om emner som adgang til drikkevand og fastsættelse af obligatoriske mål for reduktion af brugen af kemiske pesticider.

  • Medborgerplatformen fungerer som et forum, hvor borgerne kan deltage i debatter med andre europæere om kommende EU-forslag, der berører os alle. I Kommissionen har vi en stærk interesse i at få kendskab til borgernes holdninger på et tidligt tidspunkt, når vi skal udarbejde nye politiske initiativer. Vi vil vurdere de forskellige idéer og forslag, der indkommer, samt reaktionerne fra andre borgere og tage alt i denne vurdering i betragtning i vores politiske initiativer.