Põhisisu juurde
Avaldage arvamust
colorized banner
Avaldage arvamust Euroopa ja Euroopa poliitika kohta

Osalege aktiivselt Euroopa poliitika kujundamises ja jagage meiega oma seisukohti. Vaadake lähemalt, kuidas saate anda oma panuse meie poliitikasse ja tööviisidesse.

Andke meile teada, mis on teile oluline!

Fookuses: Avalik konsultatsioon ökodisaini ja energiamärgistuse algatuste kohta

Lisateave

Avalikud konsultatsioonid ja tagasiside (varem „Avaldage arvamust!“) on ühtne portaal, mille kaudu kodanikud ja sidusrühmad saavad avaldada arvamust komisjoni algatuste kohta ja anda oma panuse otsustusprotsessi. Nii ELi õigusaktide ja poliitika ettevalmistamisel kui ka rakendamisel on komisjon huvitatud kodanike ja sidusrühmade seisukohtadest. Avalik konsultatsioon teemal „Lastekaitse – süsteemide integreerimine“ või tagasiside teemal „ELi normid ohvrite õiguste kohta“ on näited sellisest panusest otsustusprotsessi.

Euroopa kodanikualgatuse kaudu saavad ELi kodanikud kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama õigusakti ettepanekuid komisjoni pädevusse kuuluvatel teemadel. Algatus peab koguma vähemalt miljon kehtivat allkirja. Alates kodanikualgatuse sisseviimisest 2012. aastal on käivitatud üle 100 algatuse ja neid on toetanud ligikaudu 18 miljonit ELi kodanikku. Edukad algatused mõjutasid komisjoni seadusandlikke ettepanekuid sellistes küsimustes nagu juurdepääs joogiveele või kohustuslike eesmärkide seadmine keemiliste pestitsiidide kasutamise vähendamiseks.

Kodanike kaasamisplatvorm on spetsiaalne ruum, kus kodanikud saavad osaleda Euroopa tasandi aruteludes oluliste tulevaste ELi ettepanekute üle, mis mõjutavad meid kõiki. Meie Euroopa Komisjonis soovime uute poliitiliste algatuste väljatöötamisel juba varakult kodanike arvamust teada saada. Hindame esitatud ideid ja ettepanekuid ning teiste kodanike reaktsioone ning võtame seda hinnangut oma poliitiliste algatuste väljatöötamisel arvesse.