Przejdź do treści głównej
Wyraź swoją opinię
colorized banner
Wyraź swoją opinię na temat Europy i polityki europejskiej

Weź aktywny udział w kształtowaniu polityki europejskiej i podziel się z nami swoimi poglądami. Sprawdź poniżej, w jaki sposób możesz ulepszyć naszą wizję polityki unijnej i nasze metody pracy.

Powiedz nam, co jest dla Ciebie ważne!

W centrum uwagi: Unijna platforma uczestnictwa dzieci

Więcej informacji

  • Portal konsultacji publicznych (wcześniej znany pod nazwą „Wyraź swoją opinię”) umożliwia obywatelom i zainteresowanym stronom przedstawienie w jednym miejscu swoich poglądów na temat inicjatyw Komisji oraz wniesienie wkładu w proces decyzyjny. Komisja zobowiązuje się do wysłuchania ich opinii na temat unijnych przepisów i strategii politycznych zarówno na etapie ich opracowywania, jak i wdrażania. Przykładem tego rodzaju wkładu w proces decyzyjny były konsultacje publiczne w sprawie ochrony dzieci oraz przekazane opinie w sprawie przepisów UE dotyczących praw ofiar.

  • Przy pomocy europejskiej inicjatywy obywatelskiej Europejczycy mogą wezwać Komisję Europejską do zaproponowania przepisów w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji. Pod inicjatywą musi podpisać się co najmniej milion obywateli. Od czasu wprowadzenia tego mechanizmu w 2012 r. ogłoszono ponad 100 inicjatyw, które poparło około 18 mln obywateli. Zakończone sukcesem inicjatywy wywarły wpływ na wnioski ustawodawcze Komisji w kwestiach takich jak dostęp do wody pitnej czy ograniczenie stosowania pestycydów chemicznych.

  • Portal Aktywności Obywatelskiej umożliwia obywatelom udział w ogólnoeuropejskich dyskusjach na temat nowych inicjatyw politycznych, które wpłyną na życie nas wszystkich. Komisja Europejska pragnie zapoznawać się z opinią Europejczyków już na wczesnym etapie pracy nad inicjatywami unijnymi. Komisja oceni przekazane pomysły i propozycje, a także to, jak reagują na nie inni obywatele, by następnie uwzględnić tę ocenę w opracowywanych inicjatywach.