Gå direkt till innehållet
Kom med synpunkter
colorized banner
Tyck till om EU och dess politik

Var med och forma EU-politiken och dela dina tankar med oss. Här kan du läsa om olika sätt att bidra till vårt arbete.

Berätta vad som är viktigt för dig!

I fokus: Samråd om initiativ för ekodesign och energimärkning

Läs mer

Samråd och synpunkter (tidigare ”Kom med synpunkter”) är en portal där allmänheten och andra berörda parter kan framföra sina synpunkter på EU-kommissionens initiativ och bidra till beslutsprocessen. Kommissionen vill gärna veta vad du tycker om EU:s lagstiftning och politik, både nya förslag och befintliga initiativ. Svaren på samrådet om integrerade system för skydd av barn och synpunkterna på EU:s regler om brottsoffers rättigheter är två exempel på hur allmänheten har bidragit till beslutsprocessen.

Genom att lägga fram eller stödja europeiska medborgarinitiativ kan EU-medborgarna uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar i frågor där kommissionen har denna befogenhet. Ett initiativ måste få minst en miljon giltiga underskrifter för att kommissionen ska utreda det. Sedan den här möjligheten infördes 2012 har över 100 initiativ dragits i gång och cirka 18 miljoner EU-medborgare har skrivit på ett initiativ. Flera initiativ har fått tillräckligt stöd och har bidragit till kommissionens lagförslag om bland annat tillgång till dricksvatten och krav på att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel.

Medborgarplattformen fungerar som ett särskilt forum för att diskutera viktiga EU-förslag med andra EU-invånare. Vi på EU-kommissionen ser fram emot att ta del av era synpunkter innan vi börjar arbeta med nya politiska initiativ. Vi kommer att bedöma de idéer, förslag och kommentarer som publiceras och ta hänsyn till dem när vi går vidare med våra initiativ.