Prejsť na hlavný obsah
Vyjadrite svoj názor
colorized banner
Vyjadrite svoj názor na Európu a jej politiky.

Aktívne sa podieľajte na tvorbe európskych politík a podeľte sa s nami o svoje názory. Ďalej sa dozviete o tom, ako môžete prispieť k utváraniu našich politík, ako aj o metódach našej práce.

Dajte nám vedieť, čo je pre vás dôležité!

Aktuálne: Platforma EÚ pre participáciu detí

Podrobnejšie informácie

  • Verejné konzultácie a spätná väzba (predtým stránky „Vyjadrite svoj názor“) sú jednotným portálom, na ktorom môžu občania a zainteresované strany vyjadriť svoje názory na iniciatívy Komisie a prispievať k rozhodovaciemu procesu. Komisia má záujem vypočuť si názory občanov a zainteresovaných strán na právne predpisy a politiky EÚ, a to tak vo fáze ich prípravy, ako aj pri ich vykonávaní. Príkladmi takejto účasti občanov na rozhodovacom procese boli verejná konzultácia o integrovaných systémoch ochrany detí alebo spätná väzba k pravidlám EÚ o právach obetí.

  • Prostredníctvom európskej iniciatívy občanov môžu občania EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne predpisy týkajúce sa tém, ktoré patria do jej právomocí. Iniciatívu musí platne podpísať aspoň jeden milión občanov. Od jej zavedenia v roku 2012 sa začalo viac ako 100 iniciatív, ktoré podporilo približne 18 miliónov občanov EÚ. Úspešné iniciatívy ovplyvnili legislatívne návrhy Komisie v otázkach, ako je prístup k pitnej vode alebo stanovenie povinných cieľov na obmedzenie používania chemických pesticídov.

  • Platforma na zapojenie občanov slúži ako vyhradený priestor pre občanov, cez ktorý sa môžu zapojiť do diskusií na európskej úrovni o dôležitých pripravovaných návrhoch EÚ, ktoré sa týkajú nás všetkých. Európska komisia má záujem spoznať názory občanov na svoje politické iniciatívy už v ranom štádiu ich prípravy. Obsah diskusií, rôzne predložené myšlienky a návrhy, reakcie ostatných občanov posúdime a plne zohľadníme pri formulovaní našich politických iniciatív.