Přejít na hlavní obsah
Podělte se o svůj názor
colorized banner
Sdělte nám svůj názor na Evropu a její politiky

Staňte se aktivním účastníkem tvorby evropských politik – podělte se s námi o svůj pohled. Podívejte se, jak můžete přispět k utváření evropských politik a ke způsobu, jak pracujeme.

Řekněte nám, co je pro vás důležité!

Možná vás bude zajímat: Platforma EU pro účast dětí

Další informace

  • Veřejné konzultace a zpětná vazba (dříve stránky „Podělte se o svůj názor“) jsou jednotným portálem, na němž se mohou občané a zúčastněné strany vyjádřit k iniciativám Komise a přispět tak k rozhodovacímu procesu na úrovni EU. Komise si přeje znát názory občanů a zúčastněných stran na právní předpisy a politiky EU, a to jak ve fázi přípravy předpisů, tak při jejich provádění. Jako příklad zpětné vazby od veřejnosti můžeme uvést veřejnou konzultaci o integraci systémů ochrany dětí nebo konzultaci ohledně pravidel EU týkajících se práv obětí.

  • Prostřednictvím evropské občanské iniciativy mohou občané EU vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla právní předpisy týkající se témat spadajících do její pravomoci. K tomu je zapotřebí, aby byl na podporu dané iniciativy shromážděn nejméně jeden milion platných podpisů. Evropská občanská iniciativa byla zavedena v roce 2012. Od té doby jich bylo zahájeno více než 100 a podporu vyjádřilo celkem přibližně 18 milionů občanů EU. Úspěšné iniciativy dosud ovlivnily legislativní návrhy Komise v oblastech, jako je přístup k pitné vodě nebo stanovení povinných cílů pro omezení používání chemických pesticidů.

  • Na Platformě pro účast občanů na tvorbě politik EU se mohou lidé zapojit do diskusí o důležitých připravovaných návrzích EU, které se týkají nás všech. Evropská komise by se prostřednictvím platformy ráda seznámila s pohledem občanů na danou problematiku, a to již v rané fázi přípravy nových politických iniciativ. Obsah diskusí, včetně jednotlivých nápadů, návrhů a reakcí ostatních posoudíme a poté zohledníme při formulování politických iniciativ.