Siirry pääsisältöön
Kerro mielipiteesi
colorized banner
Kerro mielipiteesi EU:sta ja sen toimintapolitiikasta

Osallistu EU-politiikan kehittämiseen jakamalla oma mielipiteesi. Seuraavassa on esitelty, kuinka voit ottaa kantaa ja vaikuttaa asioihin.

Kerro, mikä sinulle on tärkeää!

Valokeilassa: Julkinen kuuleminen tietokoneiden ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimuksista

Lue lisää

Julkiset kuulemiset ja kansalaispalaute (aikaisemmalta nimeltään ”Kerro mielipiteesi”) on portaali, jossa kansalaiset ja sidosryhmät voivat esittää näkemyksiään komission aloitteista ja osallistua päätöksentekoprosessiin. Komissio on sitoutunut kuulemaan kansalaisten ja sidosryhmien mielipiteitä EU:n lainsäädännöstä ja EU-politiikasta niiden valmistelu- ja täytäntöönpanovaiheessa. Esimerkkejä kansalaisten ja sidosryhmien osallistumisesta päätöksentekoprosessiin ovat julkinen kuuleminen aiheesta Lastensuojelu – järjestelmien integrointi ja palaute aiheesta Uhrien oikeuksia koskevat EU:n säännöt.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla EU-kansalaiset voivat pyytää Euroopan komissiota tekemään EU:n lakiehdotuksia toimivaltansa piiriin kuuluvissa asioissa. Aloitteen tueksi on saatava vähintään miljoona allekirjoitusta. Vuodesta 2012 lähtien eurooppalaisia kansalaisaloitteita on tehty yli 100, ja niitä on allekirjoittanut yhteensä noin 18 miljoonaa EU-kansalaista. Läpi menneiden aloitteiden pohjalta komissio on tehnyt esimerkiksi juomaveden saatavuutta ja torjunta-ainekemikaalien käytön vähentämistä koskevat lakialoitteet.

Kansalaisvaikuttamisfoorumi tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden osallistua koko EU:n tason keskusteluihin kaikkia eurooppalaisia koskettavista tärkeistä kysymyksistä, joiden tiimoilta EU aikoo ehdottaa uutta lainsäädäntöä. Euroopan komissio haluaa kuulla kansalaisten mielipiteitä jo varhaisessa vaiheessa laatiessaan uusia politiikka-aloitteita. Komissio arvioi foorumilla esitettyjä ideoita ja ehdotuksia sekä osallistujien reaktioita muiden kontribuutioihin. Se ottaa arvioinnin tulokset huomioon edetessään politiikka-aloitteidensa muotoilussa.