Direct naar de inhoud
Geef uw mening
colorized banner
Geef uw mening over Europa en zijn beleid

Doe actief mee om Europees beleid vorm te geven en deel uw mening met ons. Lees hieronder hoe u kunt bijdragen aan ons beleid en de manier waarop we werken.

Vertel ons wat u belangrijk vindt!

Uitgelicht: het EU-platform voor de participatie van kinderen

Meer informatie

  • Geef uw mening en feedback (vroeger “Geef uw mening”) is één portal waar het grote publiek en specifieke betrokkenen hun mening kunnen geven over de initiatieven van de Commissie en kunnen bijdragen aan het besluitvormingsproces. De Commissie luistert absoluut naar de mening van burgers en betrokkenen over EU-wetgeving en -beleid: niet alleen bij het opstellen, maar ook bij het uitvoeren van wetgeving. Voorbeelden zijn een vragenlijst over geïntegreerde kinderbeschermingssystemen of feedback over EU-regels voor rechten van slachtoffers.

  • Via het Europees burgerinitiatief kunnen EU-burgers de Europese Commissie vragen om wetgeving voor te stellen over onderwerpen waar de Commissie over gaat. Voor zo’n initiatief zijn ten minste een miljoen geldige handtekeningen nodig. Sinds de invoering ervan in 2012 zijn er meer dan 100 initiatieven gelanceerd. Ongeveer 18 miljoen EU-burgers hebben een initiatief gesteund. Succesvolle initiatieven die de wetgevingsvoorstellen van de Commissie hebben beïnvloed gingen bijvoorbeeld over de toegang tot drinkwater of het vaststellen van verplichte streefcijfers om het gebruik van chemische pesticiden terug te dringen.

  • Op het platform voor burgerparticipatiekunnen burgers deelnemen aan Europabrede discussies over belangrijke toekomstige EU-voorstellen die ons allemaal aangaan. Als Europese Commissie willen we de mening van burgers graag al bij het opstellen van nieuwe beleidsinitiatieven horen. Wij zullen de naar voren gebrachte ideeën en voorstellen en de reacties van andere burgers bestuderen en meenemen bij het uitwerken van onze beleidsinitiatieven.