Направо към основното съдържание
Споделете мнението си
colorized banner
Споделете мнението си за Европа и нейните политики

Бъдете активни участници в оформянето на европейските политики и споделете мнението си с нас. Разгледайте по-долу как можете да допринесете към размисъла за нашите политики и начините ни на работа.

Кажете ни какво е важно за вас!

На фокус: Платформа на ЕС за участие на децата

Прочетете повече

  • Обществени консултации и мнения (преди „Споделете мнението си“) е единен портал, на който гражданите и заинтересованите страни могат да изразяват вижданията си относно инициативите на Комисията и да допринасят за процеса на вземане на решения. Комисията е поела ангажимент да изслушва мненията на гражданите и заинтересованите страни относно законите и политиките на ЕС, както при изготвянето, така и при прилагането им. Обществената консултация относно Закрилата на детето — интегриране на системите или мненията относно Правилата на ЕС относно правата на жертвите са примери за такъв принос в процеса на вземане на решения.

  • Чрез Европейската гражданска инициатива гражданите на ЕС могат да призоват Европейската комисия да предложи законодателство по теми от нейната компетентност. Дадена инициатива трябва да събере поне един милион валидни подписа. От въвеждането на този инструмент през 2012 г. са стартирали над 100 инициативи и около 18 милиона граждани на ЕС са подкрепили различни инициативи. Успешните инициативи оказаха влияние върху законодателните предложения на Комисията по въпроси като достъпа до питейна вода или определянето на задължителни цели за намаляване на употребата на химически пестициди.

  • Платформата за гражданска ангажираност служи като специално пространство за участие на гражданите в дискусии на европейско равнище относно важни предстоящи предложения на ЕС, които засягат всички нас. Ние в Европейската комисия с нетърпение очакваме да чуем мненията на гражданите на ранен етап от изготвянето на нови политически инициативи. Ще направим оценка на различните идеи и предложения, реакциите на други граждани и ще вземем под внимание тази оценка в хода на формулирането на нашите политически инициативи.