Glavni sadržaj
Iznesite svoje mišljenje
colorized banner
Iznesite svoje mišljenje o Europskoj uniji i njezinim politikama

Aktivno sudjelujte u oblikovanju europskih politika i podijelite svoje mišljenje s nama. U nastavku istražite kako možete doprinijeti oblikovanju europskih politika i našem radu.

Recite nam što vam je važno!

Aktualno: Platforma EU-a za sudjelovanje djece

Dodatne informacije

  • Javna savjetovanja i povratne informacije (ranije pod nazivom „Iznesite svoje mišljenje”) jedinstveni je portal na kojem građani i dionici mogu iznijeti svoje mišljenje o Komisijinim inicijativama i doprinijeti postupcima donošenja odluka. Komisiju zanima mišljenje građana i dionika o propisima i politikama EU-a u fazi pripreme i provedbe. Javno savjetovanje o integraciji sustava za zaštitu djece ili povratne informacije o pravilima EU-a o pravima žrtava neki su od primjera takvih doprinosa u postupku donošenja odluka.

  • Zahvaljujući europskoj građanskoj inicijativi građani EU-a mogu pozvati Europsku komisiju da predloži zakonodavstvo o temama koje su u njezinoj nadležnosti. U okviru inicijative potrebno je prikupiti najmanje milijun valjanih potpisa. Od njezina uvođenja 2012. pokrenuto je više od 100 inicijativa, a jednu je podržalo čak 18 milijuna građana EU-a. Uspješne inicijative utjecale su na Komisijine zakonodavne prijedloge o pitanjima kao što su pristup pitkoj vodi ili postavljanje obveznih ciljeva za smanjenje upotrebe kemijskih pesticida.

  • Platforma za građanski angažman služi kao namjenski prostor za sudjelovanje građana u raspravama na europskoj razini o važnim predstojećim EU-ovim prijedlozima koji utječu na sve nas. Europska komisija želi čuti mišljenja građana u ranoj fazi izrade novih političkih inicijativa. Uvijek ćemo proučiti iznesene ideje i prijedloge, reakcije drugih građana i ta saznanja uzeti u obzir pri oblikovanju naših političkih inicijativa.