Pereiti prie pagrindinio turinio
Išsakykite savo nuomonę
colorized banner
Išsakykite savo nuomonę apie Europą ir jos politiką

Aktyviai dalyvaukite formuojant Europos politiką ir pasidalykite savo nuomone su mumis. Išnagrinėkite toliau pateiktus būdus, kaip galite prisidėti prie mūsų politinio mąstymo ir veiklos.

Praneškite mums, kas jums svarbu!

Dėmesio centre. ES vaikų dalyvavimo platforma

Daugiau informacijos

  • Viešos konsultacijos ir atsiliepimai (ankstesnis pavadinimas „Išsakykite savo nuomonę“) yra bendras portalas, kuriame piliečiai ir suinteresuotieji subjektai gali pareikšti savo nuomonę apie Komisijos iniciatyvas ir prisidėti prie sprendimų priėmimo proceso. Komisija yra įsipareigojusi išklausyti piliečių ir suinteresuotųjų subjektų nuomones apie ES teisės aktus ir politiką juos rengiant ir įgyvendinant. Tokios informacijos sprendimų priėmimo procese pavyzdžiai – viešos konsultacijos dėl Vaiko apsaugos. Sistemų integravimo arba atsiliepimai apie ES taisykles dėl aukų teisių.

  • Naudodamiesi Europos piliečių iniciatyvaES piliečiai gali paraginti Europos Komisiją pasiūlyti teisės aktus jos kompetencijai priklausančiomis temomis. Kad iniciatyva būtų įgyvendinta, reikia surinkti bent vieną milijoną galiojančių parašų. Nuo iniciatyvos sukūrimo 2012 m. pradėta įgyvendinti daugiau kaip 100 iniciatyvų, kurią nors iš jų parėmė apie 18 mln. ES piliečių. Sėkmingos iniciatyvos turėjo įtakos Komisijos pasiūlymams dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų tokiais klausimais kaip prieiga prie geriamojo vandens arba privalomų cheminių pesticidų naudojimo mažinimo tikslų nustatymas.

  • Piliečių dalyvavimo platforma yra speciali erdvė, kurioje piliečiai gali dalyvauti Europos lygmens diskusijose dėl svarbių būsimų ES pasiūlymų, turinčių poveikį mums visiems. Rengdama naujas politikos iniciatyvas, Europos Komisija nori kuo anksčiau sužinoti piliečių nuomonę apie jas. Mes įvertinsime pateiktas idėjas ir pasiūlymus, kitų piliečių reakcijas ir į šį vertinimą visapusiškai atsižvelgsime rengdami politikos iniciatyvas.