Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Πείτε την άποψή σας
colorized banner
Πείτε την άποψή σας για την Ευρώπη και τις πολιτικές της

Συμμετέχετε ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και μοιραστείτε τις απόψεις σας μαζί μας. Βρείτε παρακάτω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συμβάλετε στις συζητήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας και τους τρόπους με τους οποίους εργαζόμαστε.

Πείτε μας τι είναι σημαντικό για σας!

Στο προσκήνιο: Η πλατφόρμα της ΕΕ για τη συμμετοχή των παιδιών

Περισσότερες πληροφορίες

  • Ο ιστότοπος Δημόσιες διαβουλεύσεις και σχόλια (παλαιότερα γνωστός ως «Πείτε την άποψή σας») είναι μια ενιαία πύλη στην οποία οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να διατυπώνουν τις απόψεις τους σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής και να συμβάλλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Επιτροπή δεσμεύεται να ακούσει τις απόψεις των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά την εφαρμογή τους. Η δημόσια διαβούλευση για τα Παιδιά – Ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας ή τα σχόλια σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων αποτέλεσαν παραδείγματα τέτοιων συνεισφορών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

  • Χρησιμοποιώντας την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Μια πρωτοβουλία πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο έγκυρες υπογραφές. Από τη θέσπιση της πύλης το 2012, έχουν δρομολογηθεί περισσότερες από 100 πρωτοβουλίες και περίπου 18 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ έχουν υποστηρίξει κάποια πρωτοβουλία. Οι επιτυχείς πρωτοβουλίες επηρέασαν τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής σε θέματα όπως η πρόσβαση σε πόσιμο νερό ή ο καθορισμός υποχρεωτικών στόχων για τη μείωση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων.

  • Η πλατφόρμα για τη συμμετοχή των πολιτών λειτουργεί ως ειδικός χώρος για τη συμμετοχή των πολιτών σε συζητήσεις ευρωπαϊκού επιπέδου σχετικά με σημαντικές επικείμενες προτάσεις της ΕΕ που μας επηρεάζουν όλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, επιθυμεί να μαθαίνει τις απόψεις των πολιτών σε πρώιμο στάδιο κατά την εκπόνηση νέων πρωτοβουλιών πολιτικής. Θα αξιολογεί τις ιδέες και τις προτάσεις που υποβάλλονται, καθώς και τις αντιδράσεις άλλων πολιτών, και θα λαμβάνει πλήρως υπόψη την αξιολόγηση αυτή κατά την κατάρτιση των πρωτοβουλιών πολιτικής.