Pāriet uz galveno saturu
Izsakiet viedokli
colorized banner
Izsakiet viedokli par Eiropu un tās politiku

Aktīvi piedalieties Eiropas politikas izstrādē un dariet mums zināmu savu viedokli. Zemāk uzzināsiet, kā varat sniegt ieguldījumu politikas plānošanā un mūsu darbā.

Dariet mums zināmu, kas jums ir svarīgi!

Priekšplānā: Sabiedriskā apspriešana par iniciatīvām ekodizaina un energomarķējuma jomā

Plašāka informācija

Sabiedriskās apspriešanas un atsauksmes (iepriekš “Izsakiet viedokli”) ir vienots portāls, kurā iedzīvotāji un ieinteresētās personas var paust savu viedokli par Komisijas iniciatīvām un sniegt ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā. Komisija ir apņēmusies uzklausīt iedzīvotāju un ieinteresēto personu domas par ES tiesību aktiem un politikas iniciatīvām gan to sagatavošanas, gan īstenošanas laikā. Sabiedriskā apspriešana “Bērnu aizsardzība – integrējošas sistēmas” un atsauksmes attiecībā uz ES noteikumiem par cietušo tiesībām ir piemēri šādiem ieguldījumiem lēmumu pieņemšanas procesā.

Pateicoties Eiropas pilsoņu iniciatīvai, ES pilsoņi var aicināt Eiropas Komisiju ierosināt tiesību aktus par jautājumiem, kas ir tās kompetencē. Iniciatīvai jāsavāc vismaz miljons derīgu parakstu. Kopš tās ieviešanas 2012. gadā ir sāktas vairāk nekā 100 iniciatīvas, un šajā laikā atbalstu kādai no iniciatīvām ir pauduši aptuveni 18 miljoni eiropiešu. Sekmīgās iniciatīvas ir ietekmējušas Komisijas tiesību aktu priekšlikumus par tādiem jautājumiem kā piekļuve dzeramajam ūdenim un obligātu mērķrādītāju noteikšana ķīmisko pesticīdu lietojuma samazināšanai.

Pilsoņu iesaistes platforma ir telpa, kur ES iedzīvotāji var piedalīties Eiropas līmeņa diskusijās par svarīgiem gaidāmiem ES priekšlikumiem, kas ietekmē mūs visus. Eiropas Komisija vēlas noskaidrot iedzīvotāju viedokli jau agrīnā politikas iniciatīvu izstrādes posmā. Mēs novērtēsim iesniegtās idejas un ierosinājumus, kā arī citu pilsoņu reakciju uz tām, un rezultātu ņemsim vērā mūsu politiskajās iniciatīvās.