Mur għall-kontenut ewlieni
Semma’ Leħnek
colorized banner
Semma’ Leħnek dwar l-Ewropa u l-politiki tagħha

Kun parteċipant attiv fit-tfassil tal-politiki Ewropej u aqsam il-fehmiet tiegħek magħna. Esplora hawn taħt il-modi kif tista’ tikkontribwixxi għall-ħsieb li jikkonċerna l-politiki tagħna u l-modi kif naħdmu.

Għidilna x’inhu importanti għalik!

Fiċ-ċentru tal-attenzjoni: Il-Pjattaforma tal-UE għall-Parteċipazzjoni tat-Tfal

Aqra aktar

  • Il-Konsultazzjonijiet Pubbliċi u l-feedback (li qabel kienu jissejħu “Semma’ Leħnek”) huma portal uniku għaċ-ċittadini u għall-partijiet ikkonċernati biex jagħtu l-fehmiet tagħhom dwar l-inizjattivi tal-Kummissjoni u jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Il-Kummissjoni hi impenjata li tisma’ l-fehmiet taċ-ċittadini u tal-partijiet ikkonċernati dwar il-liġijiet u l-politiki tal-UE kemm meta dawn ikunu qed jitħejjew kif ukoll jiġu implimentati. Il-konsultazzjoni pubblika dwar il-Protezzjoni tat-tfal – l-integrazzjoni tas-sistemi jew il-feedback rigward ir-regoli tal-UE dwar id-drittijiet tal-vittmi kienu eżempji għal kontributi bħal dawn fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

  • Bl-użu tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, iċ-ċittadini tal-UE jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea tipproponi leġiżlazzjoni dwar suġġetti fil-kompetenzi tagħha. Inizjattiva jeħtieġ li tiġbor mill-anqas miljun firma valida. Mill-introduzzjoni tagħha fl-2012, tnedew aktar minn 100 inizjattiva u madwar 18-il miljun ċittadin tal-UE appoġġjaw inizjattiva. L-inizjattivi ta’ suċċess influwenzaw il-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni dwar kwistjonijiet bħall-aċċess għall-ilma tax-xorb jew l-istabbiliment ta’ miri obbligatorji għat-tnaqqis tal-użu tal-pestiċidi kimiċi.

  • Il-Pjattaforma tal-Involviment taċ-Ċittadini sservi bħala spazju ddedikat għaċ-ċittadini biex jinvolvu ruħhom f’diskussjonijiet fil-livell Ewropew dwar proposti importanti li jmiss tal-UE li jaffettwawna lkoll. Min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea, aħna ħerqanin li nitgħallmu dwar l-opinjonijiet taċ-ċittadini fi stadju bikri meta nfasslu inizjattivi ta’ politika ġodda. Aħna se nivvalutaw l-ideat u l-proposti mressqin, ir-reazzjonijiet minn ċittadini oħrajn, u nikkunsidraw din il-valutazzjoni meta nimxu ’l quddiem bil-formulazzjoni tal-inizjattivi ta’ politika tagħna.